Hjem

Endring Starter Med Vår Kompetanse

FOKUS PÅ RISIKOREDUSERENDE TILTAK

KURS – RUTINER – SAMHANDLING – FOREBYGGING

SYSTEMATISK ARBEID OVER TID

Norsk Fagforum bistår offentlige og private med helse- og sosialtjenester for å øke trygghet, trivsel og kompetanse på arbeidsplassen. Vårt fokus er spesielt på forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler. Vår erfaring strekker seg over mange år og med ulike organisasjoner hvor samhandling, rutiner og avviksmeldinger har sentral plass. Derfor har vi høstet gode referanser fra hele landet.

Kurs og Fagdager
Metode «medisinsk simulering»
Evitar verktøy for risikoutsatte