Kurspakker for kommuner og større private virksomheter

Vi tilbyr kurspakker for kommuner og større private virksomheter i forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i et HMS perspektiv:

18VTL_001 Voldsrisikoarbeid Flyktninger/Læringssenter

18VTB_001 Voldsrisikoarbeid i barnevernet

18VRA_001 Voldsrisikoarbeid for Verneombud og ledere

18VBO_001 Voldsrisikoarbeid i primærhelsetjenesten

18HVT_S_001 Voldsrisikoarbeid i skolen

18HVT_PU_001 Voldsrisikoarbeid Psykisk utviklingshemmede

18SH_001 Voldsrisikoarbeid i spesialisthelsetjenesten

Norsk Fagforum jobber tett med offentlige og private aktører innen psykisk helse. Våre fag- og kursansvarlige har lang og bred erfaring innen psykisk helse og fagfelt relatert til våre fokusområder. Vi vet at trygge ansatte som får oppfølging og som selv er med å utvikle verktøyer for å mestre hverdagen også blir bedre i jobben. Dette vil medføre mindre slitasje og større gevinst for brukere og andre som mottar eller er berørt av tjenester fra omsorgs og helsepersonell.

Våre kurs støtter en utviklende og lærende organisasjon. Vi vet hvilke fordeler og gevinster som skapes gjennom avviksrapportering, presise volds- og risikovurderinger, forebygging gjennom systematiske observasjon og kartlegging, rutiner ved håndtering knyttet til vold og trusler, samt den oppfølging som må til når konsekvensene er uønskede.