Medisinsk Simulering

Medisinsk Simulering

Simulering er realistisk trening og refleksjon over iscenesatte hendelser der dere får trene på relevante og utfordrende situasjoner fra egen arbeidshverdag.

-Brukere/pårørende/andre er byttet ut med simulatorer (dukker) eller markører. Vi skaper et risikofritt miljø hvor du og andre kan forbedre situasjonsforståelse, kommunikasjon og samhandling for å bli et effektivt og trygt fungerende team.

Briefing: Teamet får en brief av et scenario og omfang, samt læringsmål. (Forebygging, håndtering, oppfølging)

Scenario: Teamet skal løse situasjonen på best mulig måte, som en reell situasjon.

Debriefing: Strukturert samtale der teamet sammen gjennomgår hvilke utfordringer de møtte i scenarioet, hva de ble oppmerksomme på, hva de ønsket å få til, hva som gikk bra,  og om de ser noe som kunne vært gjort på en annen/bedre måte.

Ledes av en person som selv ikke har vært involvert i den aktuelle hendelsen. Deltakerne i gruppesamtalen er involverte personer i hendelsen der ivaretakelse av den enkeltes integritet og verdighet settes som kriterier.