Kurset ga oss en innføring i bruken av V-risk 10. Variablene ble gjennomgått før Dal la frem to kasuistikker som kursdeltagerne selv skåret for å få trening i å anvende sjekklisten. Politiet fant kurset svært nyttig, da forebyggende arbeid mot pasienter med høy voldsrisiko er sentralt i vårt arbeid.”

“Vår erfaring er at Norsk Fagforum er en seriøs leverandør av kurspakker, som gjennomføres i henhold til avtale og forventninger. Vi vil anbefale Norsk Fagforum til virksomheter og organisasjoner som fokuserer kompetanse-heving innen psykisk helse, voldsrisiko- vurdering og håndtering.”

“Det bekreftes med dette at Norsk Fagforum har hatt div kurs og fagseminar for bydelen.” Innholdet har vært følgende:

Aktuelt lovverk – Gjennomgang av statlige føringer – Kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter – Samarbeid og samhandling – Voldsrisiko- vurdering og håndtering – Vi gir herved vår beste anbefaling.” 

“Opplevde kurset som svært nyttig. Gruppeoppgavene fungerte bra, hensiktsmessig å samarbeide med noen man jobber med til daglig for å kunne relatere teori direkte til praksis. Psykisk helse bydel Sagene V-risk 10 Kurs i voldsrisiko- vurdering og håndtering (V-risk 10)

“Takk for et veldig godt kurs. Det er gjennomgående veldig gode tilbakemeldinger. Dyktige kursholdere som var litt annerledes i formen enn det «fagnerdrer» og skolefolk er vant til ( bl.a. Filosof). Det som var det aller beste var jobbingen rundt bordene som kurset la opp til”