Referanser

[vc_column_text][vc_column_inner width=»1/3″]

[vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″]

[vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″]

[vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″]

«Kurset ga oss en innføring i bruken av V-risk 10. Variablene ble gjennomgått før Dal la frem to kasuistikker som kursdeltagerne selv skåret for å få trening i å anvende sjekklisten. Politiet fant kurset svært nyttig, da forebyggende arbeid mot pasienter med høy voldsrisiko er sentralt i vårt arbeid.»

[vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″]

«Vår erfaring er at Norsk Fagforum er en seriøs leverandør av kurspakker, som gjennomføres i henhold til avtale og forventninger. Vi vil anbefale Norsk Fagforum til virksomheter og organisasjoner som fokuserer kompetanse-heving innen psykisk helse, voldsrisiko- vurdering og håndtering.»

[vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″]

«Det bekreftes med dette at Norsk Fagforum har hatt div kurs og fagseminar for bydelen.» Innholdet har vært følgende:

Aktuelt lovverk – Gjennomgang av statlige føringer – Kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter – Samarbeid og samhandling – Voldsrisiko- vurdering og håndtering – Vi gir herved vår beste anbefaling.» 

[vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″]

«Opplevde kurset som svært nyttig. Gruppeoppgavene fungerte bra, hensiktsmessig å samarbeide med noen man jobber med til daglig for å kunne relatere teori direkte til praksis. Psykisk helse bydel Sagene V-risk 10 Kurs i voldsrisiko- vurdering og håndtering (V-risk 10)

[vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″]

«Takk for et veldig godt kurs. Det er gjennomgående veldig gode tilbakemeldinger. Dyktige kursholdere som var litt annerledes i formen enn det «fagnerdrer» og skolefolk er vant til ( bl.a. Filosof). Det som var det aller beste var jobbingen rundt bordene som kurset la opp til»

[vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″]

[vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″]