Aktuelle kurs

Aktuelle kurs

Norsk Fagforum tilbyr relevante kurs og fagdager for offentlige og private virksomheter, og trener alle faggrupper. Faglig påfyll bedrer arbeidsmiljøet og samler små og store team. Økt kunnskap gir økt mestring og trygger alle i ens arbeidssituasjon.

Norsk Fagforum leverer kurspakker til arbeidsgivere som har et HMS ansvar. Om du representerer privat eller offentlig så vil vi strekke oss, og tilpasse vår kompetanse slik at våre kurs treffer deres ansatte eller medarbeidere der behovet er størst.

Les mer om Norsk Fagforum og oss her

Les mer om kurspakker for kommuner og større private virksomheter trykk her

Ta kontakt med Norsk Fagforum for mer informasjon, bestilling eller en uforpliktende samtale knyttet til deres behov.

post@norskfagforum.no

Våre kurs 2023

KURSKODE 14G_003
GRUNNKURS – Psykisk helsearbeid i kommunen
Kurset styrker kompetansen og trygger de kommunalt ansatte i det psykiske helsearbeidet
Les mer om kurs her

KURSKODE 14HOM_003

Tryggere arbeidshverdag – Helse, Omsorg og Publikumsmottak

Kurset er basert på Nav Rapport januar 2014 – Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen og har som mål at ansatte skal få en bedre plattform knyttet til vold og trusler i jobben.

Les mer om kurs her

KURSKODE 14V_005
V-RISK-10 – Individuell klinisk vurdering

Lære å gjøre en utvidet V-RISK-10 vurdering med påfølgende individuell risikohåndtering og samhandlingsplan.
Les mer om kurs her

KURSKODE 18MS_001

Medisinsk Simulering – Forebygging, håndtering og oppfølging

For deg som jobber i direkte kontakt med brukere/pasienter i primær, spesialisthelsetjenesten, privat omsorg, publikumsmottak, NAV, fastlegekontor og liknende.

Les mer om kurset her

Vi tilbyr kurspakker for kommuner og større private virksomheter i forebygging, håndtering og oppfølging av vold, trusler og sjikane i et HMS perspektiv:

18VTL_001 Voldsrisikoarbeid Flyktninger/Læringssenter

18VTB_001 Voldsrisikoarbeid i barnevernet

18VRA_001 Voldsrisikoarbeid for Verneombud og ledere

18VBO_001 Voldsrisikoarbeid i primærhelsetjenesten

18HVT_S_001 Voldsrisikoarbeid i skolen

18HVT_PU_001 Voldsrisikoarbeid Psykisk utviklingshemmede

18SH_001 Voldsrisikoarbeid i spesialisthelsetjenesten

Norsk Fagforum jobber tett med offentlige og private aktører innen psykisk helse. Våre fag- og kursansvarlige har lang og bred erfaring innen psykisk helse og fagfelt relatert til våre fokusområder. Vi vet at trygge ansatte som får oppfølging og som selv er med å utvikle verktøyer for å mestre hverdagen også blir bedre i jobben. Dette vil medføre mindre slitasje og større gevinst for brukere og andre som mottar eller er berørt av tjenester fra omsorgs og helsepersonell.

Våre kurs støtter en utviklende og lærende organisasjon. Vi vet hvilke fordeler og gevinster som skapes gjennom avviksrapportering, presise volds- og risikovurderinger, forebygging gjennom systematiske observasjon og kartlegging, rutiner ved håndtering knyttet til vold og trusler, samt den oppfølging som må til når konsekvensene er uønskede.

Norsk Fagforum fagdager

Fagdagene passer for alle som jobber i innenfor psykisk helsearbeid. Innholdet er tilrettelagt for de som jobber i direkte kontakt med brukerne i kommunale eller private omsorgsboliger, ettervernshjem for mennesker med psykiske lidelser eller ambulante team som jobber direkte inn i brukerens hjem.

Dette er en god mulighet til å samle medarbeidere for faglig oppdatering og for å styrke kunnskapsnivå og samforståelse. Gjennom fagdagen får man konkrete verktøy, nyttige virkemidler og evidensbasert kunnskap som umiddelbart kan omsettes i praktisk virke.

Norsk Fagforum har utviklet et program som både er variert og engasjerende, som dekker alle de viktigste lovpålagte områdene man skal ha kunnskap om innen psykisk helsearbeid.

Fokusområder

Lovverk – rammebetingelser – Gode verktøy de fleste bør ha kjennskap til.

Kasus og øvelser (Fire øvelser)

Psykisk helse – psykisk helsearbeid – «Sammen om mestring»

Psykisk lidelse – rus

Brukermedvirkning – pårørende – øvelser

Virksom oppfølging – recovery – øvelser

Lært hjelpeløshet – øvelser

Samhandling – samarbeid – ansvarsgruppe

Taushetsplikt – øvelser

Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven

Krav om forsvarlig yrkesutøvelse

Taushetsplikt og unntak fra denne

Opplysningsrett og -plikt

Meldeplikt

Dokumentasjonsplikt

Pasient- og brukerrettighetsloven

Pårørende